Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 10:29

Ενιαία Δράση Κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» επιλέξιμοι θεματικοί τομείς ως αποτέλεσμα της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Τεχνολογία - Έρευνα - Καινοτομία


Κατά την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ειδικά για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) απαιτείται «Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3». Η απαίτηση αυτή αναφέρεται ως «εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1».

Για την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας αυτής, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ως αρμόδιο όργανο διαμόρφωσης πολιτικής, ακολούθησε Νέα Μεθοδολογία Σχεδιασμού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Επιχειρηματική Ανακάλυψη: Εντοπισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας
  • Συμμετοχική διαδικασία για την διαμόρφωση κοινού οράματος: παραγωγικός ιστός, ερευνητικοί- ακαδημαϊκοί φορείς, εθνικές/ περιφερειακές αρχές, φορείς χρηματοδότησης
  • Τομεακή διάσταση: Επικέντρωση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ανά τομέα, όχι οριζόντιες δράσεις χωρίς θεματική εξειδίκευση
  • Δυναμική εφαρμογή στο χρόνο, στοχοθέτηση, παρακολούθηση, επικαιροποίηση, αναμόρφωση επιλογών

Για την υλοποίηση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας αυτής δημιουργήθηκαν οι Πλατφόρμες Καινοτομίας, ως εργαλείο ανοικτής διαβούλευσης. Με την ολοκλήρωση του 1ου Γύρου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (2013-15) προέκυψαν οι ακόλουθοι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), σε ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1. Υλικά - Κατασκευές

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

5. Υγεία & Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Ενέργεια

8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Στη συνέχεια, ειδικά για την περίπτωση της ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύτηκε περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς μέσα από τον 2ο Γύρο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (2015-16). Κατά την εξειδίκευση αυτή, ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράμετροι:

  • Ανάδειξη μέσω της επιχειρηματικής Ανακάλυψης
  • Ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων
  • Ύπαρξη αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού
  • Σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές Επιπτώσεις
  • Τεχνολογική Αναβάθμιση του τομέα/κλάδου
  • Εξαγώγιμος χαρακτήρας προϊόντος/ υπηρεσίας

Οι θεματικοί υποτομείς, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του 2ου Γύρου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, τον οποίο συντόνισε και επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, παρατίθενται στο ενσωματωμένο αρχείο «RIS3 - θεματικοί υποτομείς - ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ».

Σημειώνεται ότι, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση σε θεματικούς υποτομείς και να αποφασίσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο. Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα κρίνεται κατά την αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ανακάλυψη μπορείτε να δείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης" για την θεματική εξειδίκευση της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορείτε να δείτε εδώ

Σχετικά Αρχεία

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 12:36

Παρακαλώ περιμένετε...