enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 15:39

Ενίσχυση της καινοτομίας με 44 νέες ερευνητικές υποδομές σε Περιφέρειες της Ελλάδας με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Σαράντα τέσσερις (44) ερευνητικές υποδομές χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της  Δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», με  προϋπολογισμό 87.160.762,83 ευρώ.

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας σε Περιφέρειες της Ελλάδας με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και η προώθηση της αριστείας μέσω της χρηματοδότησης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με την υλοποίηση των έργων αυτών ενισχύεται η απασχόληση με ποιοτικές θέσεις εργασίας παρεμποδίζοντας το brain drain και αξιοποιώντας υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό δυναμικό.

Οι Περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις είνα οι: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

Προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επενδύσεων σε αυτή τη στρατηγικού χαρακτήρα δράση, για την ανάπτυξη της χώρας, πραγματοποιήθηκε  αύξηση του αρχικού της προϋπολογισμού της Πρόσκλησης με περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ.

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, μεμονωμένα ή σε δίκτυα, που έχουν έδρα ή παράρτημα στις επιλέξιμες περιφέρειες καθώς και από Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς και θα εξυπηρετούν το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της κάθε Περιφέρειας-στόχου.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της Δράσης, θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων,  συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην γενική αναβάθμιση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας της χώρα μας.

Πηγή: Ανταγωνιστικότητα, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Mathe.grΧρηματοδότηση δύο προτάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη δράση «Περιφερειακή Αριστεία»

5.600.000 ευρώ αγγίζει η χρηματοδότηση που θα λάβουν δύο από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δράσης «Περιφερειακή Αριστεία». Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των περιφερειών και στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι δύο ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), συνεργάστηκαν με σκοπό την προώθηση της αριστείας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία.

Η πρώτη πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» υπό το συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρου, υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ). Το έργο διαθέτει τη δυναμική να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην ομαλή μετάβαση της περιοχής προς μία κυκλική οικονομία χαμηλών ή/και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος εν γένει. Η πρόταση αυτή, έχοντας λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ όλων των εγκεκριμένων έργων, η οποία αγγίζει τα 4.000.000 ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου με εξοπλισμό αξίας 1 εκ. ευρώ. Διαμορφώνεται έτσι ένας ισχυρός πόλος έλξης για νέους επιστήμονες, προσφέροντας 62 θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές και δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία και την προώθηση της αριστείας σε αναδυόμενες τεχνολογίες.

Η δεύτερη πρόταση με τίτλο AGRO-TOUR - «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στη Δυτική Μακεδονία», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Τσίπουρα Μάρκο αποτελεί σύμπραξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ. Με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ, το έργο περιλαμβάνει δράσεις για τη βιοοικονομία και την αγροδιατροφή, τη γεωργία ακριβείας, την έξυπνη κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Βασικές προτεραιότητες του έργου αποτελούν τόσο η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από 30 νέες θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών όσο και ο εξοπλισμός των υποδομών έρευνας.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 10:49

Παρακαλώ περιμένετε...