Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 12:26

Πρόγραμμα PRIMA:Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


PRIMA PostcardΟι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2019 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/12/2018 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Η θεματολογία των προσκλήσεων βασίζεται:

α) στις τρεις (3) προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας του PRIMA (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda): (i) Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου, (ii) Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις  της Μεσογείου και (iii) Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και
β) στην εξειδίκευση των ανωτέρω προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2019 του PRIMA, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2019, έχουν ως εξής:

Ενότητα 1: ανακοινώθηκαν έξι (6) προσκλήσεις
Πέντε (5) από αυτές αφορούν στη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας (Research and Innovation Actions/RIAs και Innovation Actions/IAs) για τις ανωτέρω θεματικές περιοχές και το πλέγμα Νερό- Τρόφιμα- Οικοσύστημα (Water- Food -Ecosystem Nexus).
Μία (1) πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσης συντονισμού και υποστήριξης (Coordination and Support Action/CSA).
Πρόκειται για έργα/δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του «Ορίζοντα 2020». Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων/δράσεων θα πραγματοποιηθούν απευθείας από το  Ίδρυμα PRIMA.

Ενότητα 2: Ανακοινώθηκε μια (1) πρόσκληση για όλες τις θεματικές περιοχές (multitopic)
Aφορά στη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA.
Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Ιδρύματος PRIMA αλλά κάθε χώρα επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων που θα επιλεχθούν πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.
Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση της Ενότητας 2 θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εθνικούς κανόνες συμμετοχής και ιδιαίτερα στις θεματικές προτεραιότητες που συμμετέχει κάθε χώρα, το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο, κλπ.

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, μπορούν να συμμετέχουν στις προσκλήσεις και των δύο ενοτήτων, εφόσον πληρούν τους αντίστοιχους κανόνες συμμετοχής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθεί η ίδια πρόταση (φυσικό αντικείμενο) και στις δύο ενότητες.

Όσον αφορά ειδικότερα στην Ενότητα 2, η ΓΓΕΤ συμμετέχει σε όλους τους τομείς (topics) της πρόσκλησης  με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ.

Η σχετική Ειδική Πρόσκληση/Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής 2019 θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:

Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr

Αναστασία Σταθοπούλου, Τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou@gsrt.gr

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 10:28

Παρακαλώ περιμένετε...