Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019 15:23

ΑΝΚΟ: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης : 13/03/2019 - ώρα έναρξης: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  20/05/2019 - ώρα λήξης: 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικών Στοιχείων Αίτησης Στήριξης

3. Υπόδειγμα πινάκων Αναλυτικού Προϋπολογισμού

4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

6. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis

7. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

8. Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής

9. Πίνακας Ενδεικτικών Δικαιολογητικών

10. Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής

11. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας

12. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

13. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

14. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης

15. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

16. Ορισμός ΜΜΕ

17. Οδηγίες για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία"

18. Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΝΚΟ

19. Πίνακας έντασης ενίσχυσης, κανονισμοί και ειδικοί όροι ανά Υπο-δράση

20. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. με το σχετικό σύνδεσμο αναφορά στο δασμολόγιο / κλάσεις ονοματολογίας σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων μεταποίησης (αρχείο 1αρχείο 2)

21. Επιλέξιμοι κλάδοι με τελικό προϊόν εντός και εκτός του Παραρτήματος Ι

22. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση του τοπικού προγράμματος της ΑΝΚΟ

23. Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ

24. Υπόδειγμα Πινακίδας

25. Λογότυπα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30-11-2017

Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. ΕΕ 651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019 13:34

Παρακαλώ περιμένετε...