Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 09:39

Διαβούλευση:Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εθνική Νομοθεσία - Επικαιρότητα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

ANKO

Enterprise Europe Network

Εθνικά Νέα

Προγράμματα


Από τις 17 Απριλίου 2018 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας το Υπουργείο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Στο κείμενο που ακολουθεί, παρουσιάζεται το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των πολιτικών απασχόλησης βάσει ενός «ανοικτού πλαισίου».

Αποτέλεσμα εικόνας για EMPLOYMENTΕιδικότερα, αναλύεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας (απασχόληση, ανεργία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) και βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν αποτυπώνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τεκμηριώνονατι οι προτεραιότητες που θέτει η πολιτεία. Επίσης, βάσει των προκλήσεων που τίθενται, των στρατηγικών κατευθύνσεων της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής καθορίζονται οι στρατηγικοί  στόχοι.

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους.

Γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες δράσεις που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ και αφορούν στην προσφορά της εργασίας, στη ζήτηση της εργασίας και στη θεσμική ενδυνάμωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης (υφιστάμενη κατάσταση-προκλήσεις-πρόσφατες εξελίξεις-δράσεις που έχουν υλοποιηθεί -απαιτούμενες δράσεις).

Έμφαση δίνεται στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τον επιχειρούμενο ανασχεδιασμό των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προς την κατεύθυνση ενός νέου μοντέλο παροχής ΕΠΑ/ανοιχτού πλαισίου.

Παρουσιάζονται οι μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη (Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ-Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου, Εθνική Στρατηγική για την ΕΕΚ/Μαθητεία, μεταρρύθμιση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση), που συμβάλλουν στη βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι ΕΠΑ.

Τέλος, κρίσιμης σημασίας είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου, οι οποίες σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία ανασχεδιασμού των ΕΠΑ.

Στόχος με το κείμενο αυτό, είναι να τεθούν οι βάσεις και η κατεύθυνση κατά τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και να προδιαγραφούν οι απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση ΕΠΑ «ανοιχτού πλαισίου».


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 10:49

Παρακαλώ περιμένετε...