Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 14:11

PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Αποτέλεσμα εικόνας για prima mediterraneanΟι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 6/2/2018.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και στόχους των προκηρύξεων, τα συμμετέχοντα κράτη, τους δικαιούχους, τις θεματικές περιοχές, τους κανόνες συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα, την διαδικασία υποβολής, την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ως εξής:

Ενότητα 1 (δράσεις που οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το ίδρυμα PRIMA):  

περιλαμβάνει τρείς προκηρύξεις, μία για κάθε θεματική περιοχή:

  • Διαχείριση υδάτων (management of water),
  • Γεωργία (farming systems) και
  • Αγροδιατροφή-αλυσίδα αξίας (agro-food value chain).

Ενότητα 2 (δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη): μια προκήρυξη για όλες τις θεματικές περιοχές.

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις και των δύο ενοτήτων, εφόσον πληρούν τους αντίστοιχους κανόνες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η ίδια πρόταση (αντικείμενο) δεν μπορεί να υποβληθεί και στις δύο ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι για  την προκήρυξη της Ενότητας 2, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εθνικούς κανόνες συμμετοχής των συμμετεχόντων στην προκήρυξη  κρατών και ιδιαίτερα τις θεματικές προτεραιότητες που συμμετέχει το κάθε κράτος, το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο, κλπ.

Η Ελλάδα (ΓΓΕΤ) συμμετέχει σε όλους τους τομείς της προκήρυξης για την Ενότητα 2, με συνολικό ποσό συμμετοχής 2 εκατ. Ευρώ.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΓΕΤΣτοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:

Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr

κα Δημητροπούλου Σοφία, τηλ: 210 7458187, e-mail: s.dimitropoulou@gsrt.gr


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 15:26

Παρακαλώ περιμένετε...