Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 06:18

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προώθηση & Ανάπτυξη ∆ιακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και ∆ημιουργικών Βιομηχανιών (COSME 2014-2020)

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Αποτέλεσμα εικόνας για COSMEΤο πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ .

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της προώθησης και ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων και εταιρικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των προορισμών και των ΜΜΕ) που αναπτύσσουν διακρατικά τουριστικά προϊόντα που συνδέονται με πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Πιο συγκεκριμένα , βασικές επιλέξιμες δράσεις της παρούσας πρόσκλησης είναι μεταξύ άλλων:

  •  Καταγραφή προορισμός , χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς , τουριστικών υπηρεσιών , ανάπτυξη συναφών προϊόντων
  •  Ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με άριστο αγοραίο δυναμικό , ελκυστικές και ενδιαφέρουσες για τουρίστες και τουριστικούς πράκτορες , βιώσιμες με το πέρας της χρηματοδοτικής περιόδου
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση μεσο - μακροπρόθεσμης κοινής επικοινωνιακής αγοραίας στρατηγικής
  • Ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων προβολής , παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για δυνητικούς τουρίστες 
  • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης (π.χ. παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού , επικοινωνιακές δράσεις , δημοσιεύσεις, δημιουργία ιστοσελίδων, συμπράξεις με διεθνή ΜΜΕ κτλ .)

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι τα έργα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

• θεματικό χαρακτήρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

• να αφορούν "διακρατικό τουριστικό προϊόν", δηλ. διακρατική διαδρομή με θεματικό περιεχόμενο

να προωθούν συνέργειες μεταξύ του τουριστικού τομέα , των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και της χρήσης νέων τεχνολογιών .

  • Επιλέξιμοι φορείς και εύρος σύμπραξης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι , νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ.ευρωπαϊκά , διεθνή , περιφερειακή ή τοπικά δίκτυα δημοσίων αρχών , εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, τουριστικοί πράκτορες, ΜΚΟ, ΜΜΕ κ. α.).

Η σύμπραξη των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει 5 έως και 8 μέλη από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες . Μεταξύ των μελών προϋποτίθεται απαραιτήτως η συμμετοχή τοπικής ή περιφερειακής αρχής .

  • Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε 1.500.000 ευρώ με το ποσοστό της ενωσιακής συνδρομής να ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών των προτεινόμενων δράσεων. Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης ενωσιακής συνδρομής ανέρχεται σε 300.000 ευρώ (δηλ . αναμένεται να επιδοτηθούν 5-7 έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο )

  • Προθεσμία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 29η Ιουνίου 2017. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση , καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ανωτέρω πρόσκλησης :

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-ΕΚΤ υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου , Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ .: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr, fax: 210 7259070).

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 11:05

Παρακαλώ περιμένετε...