Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 12:57

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - Υποβλήθηκαν πενήντα οκτώ (58) προτάσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Τεχνολογία - Έρευνα - Καινοτομία


Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης προς τους «Φορείς Αρωγούς» της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ», υποβλήθηκαν πενήντα οκτώ (58) προτάσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων  έργων στο πλαίσιο της ως άνω Δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, όπως προβλέπεται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Για τις 58 υποβληθείσες προτάσεις η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.592.259,34 € ευρώ.

Παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά θεματικό τομέα:

1) Νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De minimis - 29 προτάσεις

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - 1η Πρόσκληση

καθεστώς ενίσχυσης De Minimis

Θεματικοί Τομείς

Πλήθος Υποβληθεισών Προτάσεων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη (Αιτούμενη Επιχορήγηση)

1_ ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές

4

799.998,52

799.998,52

2_ ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

9

1.771.052,64

1.771.052,64

3_ ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

1

163.500,00

163.500,00

4_ ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα

5

996.547,50

996.547,50

5_ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

5

771.035,00

771.035,00

6_ ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων

5

998.786,00

998.786,00

Γενικό Άθροισμα

29

5.500.919,66 €

5.500.919,66 €

2) Nομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ)/-29 προτάσεις

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - 1η Πρόσκληση καθεστώς ενίσχυσης ΕΕ 651/2014

Θεματικοί Τομείς

Πλήθος Υποβεβληθεισών Προτάσεων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη (Αιτούμενη Επιχορήγηση)

1_ ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές

3

914.619,00

466.884,50

2_ ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

2

1.020.280,00

527.790,00

3_ ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

6

3.219.899,88

1.713.218,34

4_ ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα

3

1.203.540,00

645.270,00

5_ ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

1

199.160,00

100.780,00

6_ ΕΝΕ: Ενέργεια

1

599.697,75

306.142,16

7_ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

8

3.466.990,69

1.817.257,19

8_ ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων

5

975.950,00

513.997,50

Γενικό Άθροισμα

29

11.600.137,31 €

6.091.339,69 €

Σχετικά Αρχεία

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

 

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 12:53

Παρακαλώ περιμένετε...