enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 12:04

Αγροτική Ανάπτυξη - Ευρωπαικά & εθνικά νέα

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκά Νέα


 • Υπογράφηκαν 10 Συμβάσεις Προώθησης Οίνου σε Τρίτες Χώρες

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος προώθησης του ελληνικού οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, υπέγραψε 10 εγκεκριμένες συμβάσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με οινοποιητικές επιχειρήσεις και φορείς που συμμετέχουν στο μέτρο αυτό.Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η εικόνα των ποιοτικών ελληνικών οίνων και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του σημαντικού αυτού προϊόντος σε απαιτητικές αγορές.

Ο τομέας της προώθησης πιστοποιημένων και ποιοτικά ανώτερων ελληνικών προϊόντων, αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του τομέα και βασικό εργαλείο πολιτικής για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της ελληνικής υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί ετήσιες, διετείς και τριετείς συμβάσεις με τις ακόλουθες επιχειρήσεις-φορείς:

 • ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. ΑΕ - ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ
 • ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ
 • ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΜΙΝΩΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ-ΛΥΡΑΡΑΚΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΑΕ-ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
 • ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
 • Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΑΟΒΒΕΕ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων ανέρχεται σε 6.126.236 Ευρώ.

 • Τέσσερις νέες προσκλήσεις για Υδατοκαλλιέργειες και Αλιεία

Νέες προσκλήσεις σχετικά με τη «Μεταποίηση και Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων», τις «Υδατοκαλλιέργειες» και την «Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τα Μέτρα αυτά καλύπτουν συνολικές δαπάνες 33,2 εκατ. ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους φορείς-δυνητικούς δικαιούχους να καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων για τις εξής δράσεις:

1. Μέτρο 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.900.000 ευρώ. Αφορά τη διάλυση επαγγελματικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), μηχανότρατα, ηλικίας άνω των 10 ετών.

2. Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.500.000 ευρώ  και Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.200.000 ευρώ, του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», με στόχο την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων.

3. Μέτρο 3.1 «Συλλογικές Δράσεις», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος» και της δράσης «Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οριοθέτηση και χαρτογράφηση των περιοχών για Υδατοκαλλιέργεια (Π.Ο.Α.Υ.), συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 ευρώ.

www.minagric.gr

 • ΕΕ: Τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων της ΕΕ λήγει στις 31 Μαρτίου 2015. Το καθεστώς αυτό, το οποίο θεσπίστηκε αρχικά το 1984, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή της ΕΕ υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση, αποτέλεσε ένα από τα μέσα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών πλεονασμάτων.

Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ αυξήθηκε ο προσανατολισμός του τομέα προς την αγορά και, παράλληλα, θεσπίστηκε μια σειρά άλλων, πιο στοχευμένων μέσων, για τη διευκόλυνση της στήριξης των παραγωγών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη λήξη των ποσοστώσεων αποφασίστηκε αρχικά το 2003 με σκοπό να παρασχεθεί στους παραγωγούς της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, ειδικότερα στην παγκόσμια αγορά. Επιβεβαιώθηκε το 2008 με μια σειρά μέτρων που απέβλεπαν στην επίτευξη «ομαλής προσγείωσης». Ακόμη και με τις ποσοστώσεις, οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 45% σε όγκο και κατά 95% σε αξία κατά τα 5 τελευταία έτη.

Οι προβλέψεις της αγοράς δείχνουν ότι οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη παραμένουν υψηλές - ιδίως για τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το τυρί, αλλά και για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ειδών διατροφής, ειδών διατροφής για αθλητές και διαιτητικών προϊόντων.

Μιλώντας ενόψει της λήξης του καθεστώτος ποσοστώσεων, ο επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan δήλωσε: «Η λήξη του καθεστώτος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την Ένωση.Πρόκληση διότι μια ολόκληρη γενιά παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να ζήσει κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με σύντροφο την αστάθεια. Πρόκειται όμως και για μια ευκαιρία από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εστιάζοντας περισσότερο στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς και στα συστατικά για «λειτουργικά» τρόφιμα, ο γαλακτοκομικός τομέας διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ΕΕ.Οι περισσότερο ευάλωτες δραστηριότητες του τομέα, για τις οποίες το τέλος του συστήματος ποσοστώσεων ενδέχεται να θεωρηθεί απειλή, μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με βάση την αρχή της επικουρικότητας.»

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4694_el.htm

 • Κονδύλια 12,2 εκατ. ευρώ για βελτίωση των ελληνικών αμπελώνων

Κοινοτικά κονδύλια, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, θα διοχετευθούν φέτος για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής των κονδυλίων, την οποία υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, στο πρόγραμμα εντάσσονται 1.274 παραγωγοί και 9.503 στρέμματα οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου στο σύνολο της χώρας.

Με βάση τον Εθνικό Φάκελο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2014-2018 και για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των αμπελώνων, τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται συνολικά σε 46.002.159 ευρώ.

Η ενίσχυση που δόθηκε το 2014 ήταν 3,8 εκατ. ευρώ, φέτος δίνονται 12,2 εκατ. ευρώ και για την περίοδο 2016-2018 προϋπολογίζεται να διατεθούν 10 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του ελληνικού αμπελώνα με την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ποικιλιακή μετατροπή, τη μετεγκατάσταση και τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειών της χώρας, από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

 • Μηχανισμός εγγυήσεων για τη γεωργία από την Commission και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ένα μοντέλο μηχανισμού εγγυήσεων για τη γεωργία παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την Δευτέρα 23 Μαρτίου, το οποίο είναι το πρώτο νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2014.

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4647_en.htm

 • Διευκρινήσεις για τον κατάλογο ελληνικών προϊόντων που είναι εκτός Ρωσικού Εμπάργκο

Μετά από ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον κατάλογο των ελληνικών προϊόντων που είναι εκτός του Ρωσικού εμπάργκο, διευκρινίζεται ότι για τον γαλακτοκομικό τομέα τα προϊόντα που εντάσσονται στον εν λόγω κατάλογο είναι το «Γάλα χωρίς λακτόζη και προϊόντα γάλακτος χωρίς λακτόζη». Αντίστοιχα, για τον τομέα των μεταποιημένων τροφίμων στον κατάλογο εκτός του Ρωσικού εμπάργκο εντάσσονται «Ορισμένα μεταποιημένα τρόφιμα (εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο RESOLUTION of 20 August 2014 No.830 της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αφορά στο εμπάργκο)».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των ελληνικών προϊόντων τα οποία είναι στον κατάλογο των προϊόντων εκτός του Ρωσικού εμπάργκο έχει ως εξής:

 • Γάλα χωρίς λακτόζη και προϊόντα γάλακτος χωρίς λακτόζη
 • Σπόροι
 • Δεντρίλια
 • Μέλι
 • Ζωικά υποπροϊόντα
 • Σπέρμα ζώων αναπαραγωγής
 • Έμβρυα
 • Ζώα αναπαραγωγής
 • Αυγά για επώαση
 • Νεοσσοί μιας ημέρας και
 • Ορισμένα μεταποιημένα τρόφιμα (εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο RESOLUTION of 20 August 2014 No.830 της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αφορά στο εμπάργκο)

Οι παραγωγοί και όσοι δραστηριοποιούνται στα παραπάνω προϊόντα, μπορούν να εξάγουν στη Ρωσική αγορά, διότι εξαιρούνται του εμπάργκο.

 • Προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ στο διατλαντικό εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ

Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων και την προστασία αυτών κατά τις διαπραγματεύσεις στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία αναδεικνύεται η ανάγκη σαφούς πληροφόρησης των καταναλωτών για την προστασία τους σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων, και η διατήρηση των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ/ ΠΓΕ) στη νέα συμφωνία.

Η τροπολογία προτάθηκε στο πλαίσιο του έντονου ελληνικού ενδιαφέροντος για την υπό διαπραγμάτευση νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ, στα θέματα που άπτονται του αγροτικού τομέα και τους κανόνες σχετικά με την καταγωγή των αγροτικών προϊόντων (φέτα, ελιές, ελαιόλαδο), δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν ζήτημα σχετικά με το προστατευτικό καθεστώς των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Το εν λόγω μοντέλο στοχεύει να βοηθήσει την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να το προσαρμόσουν και να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών μέσων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - για εξασφάλιση επενδυτικών δανείων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεταποιητικών και της εμπορικών επιχειρήσεων, νεοσύστατων επιχειρήσεων και σε πολλούς άλλους τομείς.

Το μοντέλο μηχανισμού εγγυήσεων συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εργασίας - όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της παρουσίασης - που καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης. Αυτό συμπληρώνεται από παροχή συμβουλών από την ΕΤΕπ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να κατανοήσουν καλύτερα και να χρησιμοποιήσουν τα νέα χρηματοδοτικά μέσα.

 • Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για Γεωργία & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΗΟΡΙΖΟΝ  2020

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fact_sheet_horizon_2020_2015_web_2_0.pdf

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 15:33

Παρακαλώ περιμένετε...