enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 10:54

Ευρωπαική διαβούλευση για την κοινοχρησία δεδομένων (B2B Data Sharing) μεταξύ των επιχειρήσεων. Πείτε μας τη γνώμη σας

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εσωτερική Αγορά - SME Feedback


Αποτέλεσμα εικόνας για commission B2B data sharingΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B data sharing). Η ευρύτερη διαθεσιμότητα των δεδομένων θα μπορούσε να είναι επωφελής για τις ΜΜΕ, οι οποίες κατά κανόνα δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να συλλέξουν οι ίδιες δεδομένα.

Η πρωτοβουλία για την ψηφιακή ενιαία αγορά έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στην οικονομία:

  • των δεδομένων που τηρούνται από τον δημόσιο τομέα («πληροφορίες του δημόσιου τομέα»),
  • των δεδομένων που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενες επιστημονικές έρευνες, αλλά και
  • των δεδομένων που τηρούνται από τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση των «έξυπνων» συσκευών που συνδέονται με το διαδίκτυο (internet of things) θέτει νέες προκλήσεις για το εμπορικό απόρρητο, τον ανταγωνισμό και την εκτίμηση της εύλογης αξίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για B2B data sharing digital economy EUΗ κοινοχρησία επιχειρηματικών δεδομένων (b2b data sharing) θα πρέπει να βασίζεται στην ελευθερία των συμβάσεων ως ακρογωνιαίο λίθο.

Η Επιτροπή ανέλυσε αυτά τα νεοεμφανιζόμενα νομικά ζητήματα λεπτομερώς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

  • Η ελευθερία των συμβάσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση αντικειμένων του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και των δεδομένων που προκύπτουν από τα εν λόγω αντικείμενα.
  • Η κοινοχρησία θα πρέπει να πραγματοποιείται στις «αγορές δεδομένων».
  • Η τήρηση ορισμένων αρχών θα ήταν αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στις αγορές αυτές, δηλαδή τόσο για τα αντικείμενα του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) όσο και για προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε μη προσωπικά, μηχανικά παραγόμενα δεδομένα, που προκύπτουν από τα εν λόγω αντικείμενα.

Οι αρχές ισχύουν μόνο για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, διότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και άλλοι ισχύοντες κανόνες ρυθμίζουν επαρκώς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι αρχές απαιτούν από τις εταιρείες να εξασφαλίζουν, στις σχετικές συμβάσεις:

  • διαφάνεια ως προς το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και ως προς τους σκοπούς για τους οποίους αυτά χρησιμοποιούνται
  • αναγνώριση, στο μέτρο του δυνατού, της αξίας που δημιουργείται από καθένα από τα μέρη (από τη συλλογή δεδομένων, από τις υπηρεσίες που παρέχονται επιπλέον των δεδομένων κ.λπ.)
  • συμπερίληψη διασφαλίσεων για την προστασία των εμπορικών μυστικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας των εταιρειών (π.χ. παρακολούθηση των ρομπότ έξυπνης μεταποίησης προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι πρακτικές παραγωγής ή των περιόδων αδράνειας που επιτρέπουν εικασίες σχετικά με την οικονομική επίδοση της εταιρείας)
  • απουσία σκοπού στρέβλωσης του ανταγωνισμού και, ιδίως, δέσμευσης των εταιρειών σε συμφωνίες με έναν πάροχο, π.χ. βάσει των μορφοτύπων δεδομένων ή παρόμοιων στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους μόνο με πρόσθετο κόστος.

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων», η Επιτροπή επισήμανε ότι οι αρχές θα συζητούνταν με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών. Ενθάρρυνε, παράλληλα, τον σχετικό κλάδο να αναπτύξει κώδικες δεοντολογίας για να συμπληρωθούν οι εν λόγω αρχές. Επισήμανε δε ότι θα εξακολουθεί να αξιολογεί κατά πόσον οι εν λόγω αρχές και πιθανοί κώδικες δεοντολογίας αποδεικνύονται επαρκείς για τη διατήρηση δίκαιων και ανοικτών αγορών, και ότι θα αντιμετώπιζε την κατάσταση, εάν κρινόταν απαραίτητο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης το Ευρωπαικό Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas καλεί όλες τις επιχειρήσεις να αφιερώσουν λίγο χρόνο και  να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, στην αντίστοιχη διαδικτυακή φόρμα, βοηθώντας το έργο της ΕΕ:

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε πολύ να συμβάλετε με τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν συγκεντρωτική μορφή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (κ. Σπύρο Κελλίδη, τηλ.24610.24022, skellidis@anko.gr ).

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 11:08

Παρακαλώ περιμένετε...