Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 12:52

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης JPI Cultural Heritage on JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP) Call

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Τεχνολογία - Έρευνα - Καινοτομία


Στο πλαίσιο της δράσης  JPI Cultural Heritage ανακοινώθηκε στις 31  Μαρτίου 2020, κοινή πρόσκληση στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP) Call

για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη:

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι η Βουλγαρία, Δανία,  Γαλλία,  Τσεχία,  Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και η Σουηδία.  Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν εξασφαλίσει για την πρόσκληση συνολική χρηματοδότηση ύψους 6,530,081.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι πέντε (πάντα σε συμβατότητα με την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση):

  • rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
  • perspectives on and constructions of cultural heritage;
  • cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable dαevelopment goals;
  • innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
  • impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

Κάθε  ερευνητικός εταίρος σε ένα έργο πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες του χρηματοδοτικού του φορέα.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας 24 μηνών.

  • Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 CEST.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  του 1.000.000,00 της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://jpi-ch.eu/joint-activities/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-joint-call/

Παρέχεται  η δυνατότητα για εύρεση εταίρων μέσω εγγραφής στην λίστα ηλεκτρονικών μηνυμάτων (JPICH-CHIP email group) μέσω του παρακάτω συνδέσμου link, όπου οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα μπορούν να μοιράζονται ιδέες για ερευνητικές. Η δημιουργία αυτής της λίστας είναι μια πρωτοβουλία του Arts and Humanities Research Council (AHRC) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

CALL DOCUMENTS

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Άννα Ρόζενμπεργκ, τηλ.: 2131300095, a.rosenberg@gsrt.gr και Παρασκευή Αφεντάκη, τηλ.: 2131300112, pafe@gsrt.gr.

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 12:53

Παρακαλώ περιμένετε...