enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 16:16

Αποτελέσματα του «Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022»

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκά Νέα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

ANKO

Enterprise Europe Network

Ευρωπαϊκά Νέα


Ολοκληρώθηκε το εθνικό σκέλος του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των εθνικών νικητών που θα συμμετάσχουν στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022». Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα λάβει χώρα στη Τσεχία, το Νοέμβριο 2022. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο έργο συμμετείχαν φορείς και εταιρείες από περισσότερες από 25 χώρες με άμεσο αντίκτυπο σε 10.000 άτομα. Συνολικά, πήραν μέρος πάνω από 2.000 ιδρυτές εταιρειών startups, οι οποίες συνδέθηκαν με 40 επενδυτικούς αγγέλους (business angels) αποκτώντας πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις άνω των 50 εκ. ευρώ.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι: α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες, γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης, δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης, ε) Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης και στ) Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα, ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα, νικήτριες αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την επιχειρηματική αντίληψη και εμπνέουν τους νέους να ασχοληθούν με το επιχειρείν, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για τις εξής πρωτοβουλίες οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού:

 

1. «Πρωτοβουλία «Startup Universe» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού περιεχομένου (ΕΚΤ), στην κατηγορία «Προώθηση της
Επιχειρηματικότητας».


 

Το Startup Universe είναι μια πρωτοβουλία που αφορά νεοφυείς επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας της ΕΕ, με σκοπό τη σύνδεσή τους σε πρώιμο στάδιο με εξειδικευμένα στελέχη της τεχνολογικής κοινότητας, όπως είναι οι ιδρυτές εταιρειών Unicorn (εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δις δολάρια), επενδυτές, ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού περιεχομένου και το Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την ψηφιακή πλατφόρμα Founderhood, η οποία φιλοξενεί προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία Startup Universe διακρίνεται σε δυο επιμέρους δράσεις: το GreekStartupUniverse και το EuropeanStartupUniverse. Η πρώτη είχε ως στόχο την σύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την ελληνική διασπορά ανά την υφήλιο, με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συνεργασία και σύνδεση μεταξύ όλων των μερών του οικοσυστήματος Ακαδημία-Επιχειρείν-Κοινωνία των Πολιτών-Κράτος και να δίδεται η δυνατότητα για πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η δεύτερη δράση χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη εμβέλεια με την πραγματοποίηση 8 εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Σλοβενία, το Λουξεμβούργο και την Ουγγαρία.

Η υλοποίηση του GreekStartupUniverse και του EuropeanStartupUniverse βασίστηκε σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δικτύωσης που περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: α) Ώρες γραφείου, β) Φόρουμ κοινότητας για ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, γ) Φόρουμ επικοινωνίας, δ) 1 προς 1 συναντήσεις, ε) Θεματικά διαδικτυακά και διαδραστικά σεμινάρια, στ) Εκπαιδευτικό υλικό, ζ) Ειδικά προνόμια και η) Εργαστήρια.

Στο έργο συμμετείχαν φορείς και εταιρείες από περισσότερες από 25 χώρες με άμεσο αντίκτυπο σε 10.000 άτομα. Συνολικά, πήραν μέρος πάνω από 2.000 ιδρυτές εταιρειών startups, οι οποίες συνδέθηκαν με 40 επενδυτικούς αγγέλους, αποκτώντας πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις άνω των 50 εκ. ευρώ. Οι εταιρίες συνδέθηκαν με 160 ειδικούς, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 58 καταξιωμένους στο χώρο επιχειρηματίες, βρήκαν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό, αλληλοεπίδρασαν μεταξύ τους στο φόρουμ, και απέκτησαν δωρεάν-εκπτωτικές υπηρεσίες από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κυρίως μέσα από εθελοντική προσφορά των μελών των φορέων και της διασποράς τους σε τρίτες χώρες. Συνολικά επενδύθηκαν πάνω από 15.000 ώρες από την κύρια ομάδα έργου και επιπλέον 10.000 ώρες από υποστηρικτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που συνεισέφεραν στην πρωτοβουλία υποστηρίζοντας τις τεχνολογικές εταιρείες και τους ιδρυτές τους.

Τέλος, η διασύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη με ειδικούς/εμπειρογνώμονες του επιχειρείν, η δημιουργία μεταξύ τους συνεργειών και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελούν τους βασικούς στόχους του προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της χρήσης ψηφιακής πλατφόρμας, εκμηδενίζοντας τα γεωγραφικά όρια, και δίνοντας την ευκαιρία για συμμετοχή σε άτομα και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία «Πρωτοβουλία «Startup Universe» μπορείτε να δείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) ιστοσελίδα του Greek
Startup Universe:
https://greekstartupuniverse.org/ β) ιστοσελίδα του European
Startup Universe https://thestartupuniverse.org/

 

2. «Energy Cooperative WEnCoop - Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop», του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος -Σ.Ε.Γ.Ε., στην κατηγορία «Υποστήριξη της Βιώσιμης μετάβασης»


H «WEnCoop» είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Γυναικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα μέλη της οποίας μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 2020 από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και αποτελείται από 66 γυναίκες επιχειρηματίες από κάθε γωνιά της χώρας, από την Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή και από διαφορετικό επιχειρηματικό υπόβαθρο, από την χειροτεχνία ως την παροχή υπηρεσιών.

Απώτερος στόχος της «WEnCoop» είναι η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιωτική κατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας παραγόμενης από καθαρές πηγές προστατεύοντας το περιβάλλον, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δημοφιλής Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας είναι η ηλιακή, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών να αποτελεί τον κύριο τρόπο συμμετοχής στην αγορά ενέργειας και δεδομένου του κλίματος της Ελλάδας, οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς (Επιμελητήριο Χαλκιδικής και ΣΕΓΕ) συνέβαλαν αποφασιστικά με την παροχή υποστήριξης (εκπαίδευση, συμβουλευτική, mentoring) από κοινού, στην προετοιμασία και τη συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών στην Ενεργειακή Κοινότητα «WEnCoop». Πραγματοποιήθηκαν αρκετά workshops, ανάλυση μοντέλων, ιδεών και προτάσεων για τη διάδοση και υλοποίηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία «WEnCoop» μπορείτε να δείτε
στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.youtube.com/watch?v=QM_XMnX_HAk
https://www.sege.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ad%
ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-enel-group-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-w20-%cf%83%cf%84%ce%b7-
%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%bf-%cf%83-%ce%b5/

https://wencoop.gr/en/wencoop-sixty-women-bussinesswomen-in-the-race-ofenergy/https://wencoop.gr/en/wencoop-greek-women-innovate/
https://wencoop.gr/en/speech-by-the-president-of-wencoop-mrs-apostolinatsaltampasi-and-wencoop-presentation-at-dubai-expo-2020/


ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

 

 

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Απριλίου 2024 13:32

Παρακαλώ περιμένετε...