Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 10:27

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκά Νέα


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

 Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.

  • Δράσεις τρέχουσας πρόσκλησης

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις, άμεσου ενδιαφέροντος για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) - Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων
- Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
- Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών - Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
- Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας
- Συμμαχίες γνώσης 
- Συμμαχίες στον τομέα δεξιοτήτων 
- Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) - Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
- Διαρθρωμένος διάλογος: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας 

Αθλητισμός
- Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
- Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Επιλεξιμότητα φορέων

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές, ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις).

Κριτήρια για την επιχορήγηση

Οι αιτήσεις για τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Συνάφεια του σχεδίου 2. Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου. 3. Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας 4. Αντίκτυπος και διάδοση.

Προθεσμίες και περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται κάτωθι λήγουν στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Βασική Δράση 1

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας 4 Φεβρουαρίου 2015
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 4 Μαρτίου 2015
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 30 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου 2015
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 3 Απριλίου 2015

Βασική Δράση 2

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 4 Φεβρουαρίου & 1 Οκτωβρίου 2015
Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 26 Φεβρουαρίου 2015
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας 3 Απριλίου 2015 & 2 Σεπτεμβρίου 2015
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) 30 Απριλίου 2015

Βασική Δράση 3

Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

4 Φεβρουαρίου 2015

30 Απριλίου 2015

1 Οκτωβρίου 2015

Δράσεις για τον αθλητισμό  
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού 14 Μαΐου 2015
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

14 Μαΐου 2015   

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm καθώς και από τα εθνικά σημεία επαφής του προγράμματος:

Για τον τομέα της εκπαίδευσης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία - Αττική, Τηλ.: 210-3726300, Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr/erasmusplus

Για τον τομέα της νεολαίας: Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ.11143 Αθήνα, τηλ: 213-131-4450 έως 4464,

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/index.php/erasmus-youth

ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ. 676,677), e-mail: info@anko-eunetwww.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 14:40

Παρακαλώ περιμένετε...