enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014 15:29

Περισσότερη καινοτομία σε μια Ευρώπη που έχει ακόμα μεγάλες περιφερειακές διαφορές -Στην κατηγορία των χωρών με "μέτριες επιδόσεις"η Ελλάδα

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Τεχνολογία - Έρευνα - Καινοτομία


Regional Innovation Scoreboard 2014Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ωστόσο οι διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να είναι μεγάλες και μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε περιφερειακό επίπεδο το άνοιγμα αυτό διευρύνεται, καθώς οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν επιδεινωθεί στο ένα πέμπτο περίπου των περιφερειών της ΕΕ. Αυτά είναι τα πιο βασικά αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014 και του πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 2014.

Η συνολική κατάταξη στην ΕΕ παραμένει σχετικά σταθερή, η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή, και την ακολουθούν η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία - οι τέσσερις χώρες που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία. Οι χώρες που σημειώνουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία. Η συνολική πρόοδος αποδίδεται στον ανοιχτό χαρακτήρα και στην ελκυστικότητα του ερευνητικού συστήματος της ΕΕ καθώς και στη συνεργασία ως προς την επιχειρηματική καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση των γνώσεων, όπως υπολογίζεται με έσοδα από άδειες και ευρεσιτεχνίες από το εξωτερικό. Ωστόσο, η αύξηση των δημόσιων δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη αντισταθμίστηκε από μια μείωση των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου και με επενδύσεις σε εταιρείες που δεν σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη.

Τέσσερις διαφορετικές ομάδες επιδόσεων για τα κράτη μέλη

Στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του 2014, τα κράτη μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων:

  • Η Δανία (DK), η Φινλανδία (FI), η Γερμανία (DE) και η Σουηδία (SE) είναι «πρωτοπόροι της καινοτομίας», εφόσον οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του μέσου όρου της ΕΕ·

  • Η Αυστρία (AT), το Βέλγιο (BE), η Κύπρος (CY), η Εσθονία (EE), η Γαλλία (FR), η Ιρλανδία (IE), το Λουξεμβούργο (LU), οι Κάτω Χώρες (NL), η Σλοβενία (SI) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) είναι «χώρες με καλές επιδόσεις στην καινοτομία» με επιδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν ή είναι κοντά στις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ·

  • Οι επιδόσεις της Κροατίας (HR), της Τσεχικής Δημοκρατίας (CZ), της Ελλάδας (EL), της Ουγγαρίας (HU), της Ιταλίας (IT), της Λιθουανίας (LT), της Μάλτας (MT), της Πολωνίας (PL), της Πορτογαλίας (PT), της Σλοβακίας (SK) και της Ισπανίας (ES), είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία».

  • Η Βουλγαρία (BG), η Λετονία (LV) και η Ρουμανία (RO) είναι «χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία», οι επιδόσεις τους είναι πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ.

Σχήμα: Επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ

Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας των πρωτοπόρων της καινοτομίας;

Οι πλέον καινοτόμες χώρες έχουν καλές επιδόσεις και βρίσκονται ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε όλους τους τομείς - από την έρευνα και τα συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης, τις δραστηριότητες καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία έως την καινοτομία στις ΜΜΕ και τα οικονομικά αποτελέσματα, κάτι που μαρτυρά ισορροπημένα εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας.

Θέση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο

Στο πλαίσιο της ευρύτερης Ευρώπης, η Ελβετία επιβεβαιώνει τη θέση που είχε ως πρωτοπόρος σε όλους τους τομείς της καινοτομίας ξεπερνώντας συνεχώς σε επιδόσεις όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν προβάδισμα στις επιδόσεις καινοτομίας σε σχέση με όλη την ΕΕ. Παρ' όλο που τα τελευταία χρόνια η διαφορά μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας μειώθηκε στο μισό, η διαφορά με τη Νότια Κορέα αυξάνεται.

Η ΕΕ εξακολουθεί να έχει προβάδισμα στις επιδόσεις σε σχέση με την Αυστραλία, τον Καναδά και το σύνολο των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική). Αυτό το προβάδισμα είναι σταθερό ή και αυξανόμενο, εκτός από την περίπτωση της Κίνας, η οποία πλησιάζει γρήγορα.

Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 2014

Φέτος ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης συνοδεύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 2014, ο οποίος παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας σε 190 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγία και της Ελβετίας, με τη χρήση περιορισμένου αριθμού δεικτών για την έρευνα και την καινοτομία.

Ιστορικό του πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας

Ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014 βασίζεται σε 25 διαφορετικούς δείκτες, που διαιρούνται σε τρεις ευρείς τομείς:

Καταλύτες: δηλαδή τα βασικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την καινοτομία - ανθρώπινο δυναμικό, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας, χρηματοδότηση και υποστήριξη.

Δραστηριότητες επιχειρήσεων: οι οποίες ενσωματώνουν προσπάθειες καινοτομίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - επενδύσεις επιχειρήσεων, συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αποτελέσματα: τα οποία δείχνουν πώς αυτό μετατρέπεται σε πλεονεκτήματα για την οικονομία συνολικά - παραγωγοί καινοτομίας, οικονομικά αποτελέσματα.

  • Ελλάδα: Ικανοποιητική η στροφή σε νέες τεχνολογίες
    Στο 60% η χρήση Internet, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε έρευνα που έγινε σε 4.209 νοικοκυριά της χώρας

Ανοδική συνεχίζει να είναι η πορεία της διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο α' τρίμηνο του 2013 το 60,4% του πληθυσμού της χώρας έκανε χρήση υπολογιστών, ενώ το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου έφθασε στο 59,9%, όταν τα αντίστοιχα νούμερα για το 2012 ήταν 55,5% και 55,1% αντίστοιχα.

Η έρευνα έγινε σε 4.209 νοικοκυριά της χώρας. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο είχε το 56,3% των νοικοκυριών (από 53,6%) με τις ευρυζωνικές συνδέσεις να είναι παντού, καθώς το 55% των ελληνικών σπιτιών έχει μία τέτοια. Βέβαια, προς το παρόν, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πίσω από την Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι στο 68% των νοικοκυριών. Τέτοιο ποσοστό συναντάται μόνο στην Αττική (68,9%), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Κεντρική Ελλάδα με μόλις 41%.

Στους νέους πάντως τα ποσοστά είναι επιπέδου Ε.Ε., καθώς το 93% των πολιτών ηλικίας 16-24 ετών και το 85,1% στην κατηγορία 25-34 ετών συνδέονται στο Internet, ποσοστά που είναι αντίστοιχα με εκείνα της Ευρώπης. Πάντως, τα ποσοστά στις ηλικίες άνω των 45 ετών είναι σχετικά χαμηλά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανησυχίες για την εμφάνιση φαινομένων ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Αναλυτικότερα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης για τον πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης του 2014 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης για τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας της Ένωσης του 2014 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΝΚΟ/Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ.676,677), e-mail: info@anko-eunet, www.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 15:37

Παρακαλώ περιμένετε...