Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 15:53

Στο ΦΕΚ η Σύσταση οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εθνική Νομοθεσία - Επικαιρότητα


Αποτέλεσμα εικόνας για σύσταση των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία καθορίζεται η σύσταση των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση τα όργανα που ορίζονται είναι η Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, τα Όργανα υποστήριξης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, η Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και οι πέντε Ομάδες Στόχων Πολιτικής.

H Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων αρμόδιο για το ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο, ο οποίος συγκαλεί την Επιτροπή και συντονίζει το έργο και τη λειτουργία της,

2) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

3) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που ορίζεται από την ίδια,

4) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς: i) Βιομηχανίας, ii) Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, iii) Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, iv) Έρευνας & Τεχνολογίας, καθώς και v) Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής & Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

5) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων:  Οικονομικών (με αρμοδιότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο),  Εσωτερικών,  Υποδομών και Μεταφορών,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με αρμοδιότητα για τους τομείς περιβάλλοντος, χωροταξίας και ενέργειας),  Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Τουρισμού,  Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με αρμοδιότητα για τους λιμένες και τη νησιωτική πολιτική),  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  Πολιτισμού & Αθλητισμού (με αρμοδιότητα για τον πολιτισμό),  Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  Εξωτερικών,  Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου τους, η υλοποίηση των οποίων δύναται να χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία της ΕΕ,

6) τους Γενικούς Γραμματείς Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

7) τους Διευθυντές του Οικονομικού Γραφείου και του Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού,

8) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού.

Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή/και εκπρόσωποι άλλων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, πέραν των ανωτέρω, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι, μετέχουν, όταν απαιτείται, στις εργασίες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και μέσω αυτού στο Υπουργικό Συμβούλιο για: (α) τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και (β) τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΚ.

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 09:40

Παρακαλώ περιμένετε...