enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 13:11

Η ΑΝΚΟ εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Transformer Horizon για τον Σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πλαισίων μετασχηματισμού για τις Περιφέρειες - Επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εθνική Νομοθεσία - Επικαιρότητα


Πρόγραμμα: HORIZON-CL5-2021-D2-01-14: Επιτάχυνση της κλιματικής μετάβασης κάτω από δύσκολες συνθήκες: super-labs (πιλότος) / Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot).

Διάρκεια έργου: 1 Σεπτεμβρίου 2022 - 31 Αυγούστου 2024.

Με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Συμφωνία του Παρισιού και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτουν φιλόδοξους στόχους που απαιτούν άμεσο και ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ. Η επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 απαιτεί άμεσες δράσεις που υπερβαίνουν την προώθηση της καινοτομίας και την ψηφιοποίηση των κοινωνικών δομών. Η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα απαιτεί τον σχεδιασμό καινοτόμων κοινωνικών συστημάτων ουδέτερων ως προς τις εκπομπές άνθρακα και εστιάζει σε επενδύσεις λύσεων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο TRANSFORMER ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρόκληση εφαρμόζοντας την καινοτόμο προσέγγιση των Transition Super-Labs (TSL) ως «πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας για τη διαχείριση της μετάβασης από τις τοπικές οικονομίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα σε τοπικές οικονομίες μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα». Αυτή η προσέγγιση αντιλαμβάνεται ολόκληρες περιφέρειες ως ζωντανά εργαστήρια, δηλαδή Super-Labs, στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν, να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν νέοι καινοτόμοι τρόποι μετάβασης προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Τα Super-Labs του TRANSFORMER θα φέρουν σε επαφή όλους τους φορείς μιας περιφέρειας: πανεπιστήμια, Δήμους, εταιρείες και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για να εργαστούν κάτω από νέες μορφές συνεργασίας και να σχεδιάσουν νέες ιδέες για τον μετασχηματισμό προς τη μακροπρόθεσμη κλιματική ουδετερότητα.

Στόχος αυτής της διαδικασίας συν-δημιουργίας είναι η συστηματική ανάπτυξη και πειραματική δοκιμή ενός χαρτοφυλακίου καινοτόμων λύσεων, με την παράλληλη αναδιαμόρφωση των διάφορων κοινωνικών συστημάτων όπως οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή και η διατροφή μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας με πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την περιφέρεια.

Τέσσερα Transition Super-Labs (TLS) θα αναπτυχθούν σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες, με στόχο την αντιμετώπιση μίας ιδιαίτερα δύσκολης μεταβατικής πρόκλησης:

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα),
  • Περιφέρεια Ρουρ (Γερμανία),
  • Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία) και
  • Περιφέρεια Κάτω Σιλεσία (Πολωνία).

Τα Transition Super-Labs θα ασχοληθούν με πέντε βασικούς τομείς: Κινητικότητα, Κυκλική Οικονομία, Ενέργεια, Αγροτική παραγωγή & Παραγωγή τροφίμων και Βιομηχανία εφαρμόζοντας δια τομεακούς μηχανισμούς.

Με στόχο την προώθηση της αναπαραγωγής και κλιμάκωσης των λύσεων, το έργο TRANSFORMER θα παρέχει συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας που πραγματοποιούν τα ερευνητικά Ινστιτούτα και στα τέσσερα Transition Super-Labs. Επιπλέον, μέσω συγκριτικής έρευνας θα αποκτηθεί σημαντική γνώση σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων διαπεριφερειακών πολιτικών. Η γνώση αυτή θα διαχυθεί στα τέσσερα Transition Super-Labs μέσω εργαστηρίων (workshops) και του Κόμβου Γνώσης (Knowledge Hub) που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου TRANSFORMER.
Κατά την ολοκλήρωση του έργου, το TRANSFORMER θα αναπτύξει έναν χάρτη πορείας ανά περιφέρεια, ο οποίος θα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και ενίσχυση περισσότερων Super-Labs, ώστε αυτά να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας περιφερειακής στρατηγικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Εικόνα: Χάρτης Περιφερειών των TRANSFORMER Super-Labs

  • Εταίροι του Έργου:

• Ruhr-University Bochum (Συντονιστής)
• Rupprecht Consult - Forschung & Beratung
• Business Metropole Ruhr
• Emilia Romagna Region
• Institute for Transport and Logistics Foundation (Fondazione ITL)
• FIT Consulting
• Dolnoslaski Fundusz Rozwoju
• Warsaw University
• Foundation "Dumni z Lubina"
ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. / Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH)
• Twenty Communications
• European Network of Living Labs

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Περισσότερα:


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 13:07

Παρακαλώ περιμένετε...