Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016 08:22

Newsletter 04/2016


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει:
 

Κατά 51,6 εκατ. ευρώ αυξημένος ο προϋπολογισμός του SME Instrument για χρηματοδότηση καινοτομίας το 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για sme instrument phasesΑνακοινώθηκε ο προϋπολογισμός του SME Instrument  για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός για το SME Instrument κατά το 2017 διαμορφώθηκε στα 437,5 εκατ. ευρώ, επαυξημένος κατά 51,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την καινοτόμο δραστηριότητά τους. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2017 αφορά και θα κατανεμηθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς: 

 • Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία (SMEInst-05 topic): 35 εκατ. ευρώ
 • Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία (SMEInst-07 topic): 5,68 εκατ. ευρώ
 • Γαλάζια ανάπτυξη (SMEInst-08 topic): 2,42 εκατ. ευρώ
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, πρώτες ύλες, αποτελεσματική χρήση των πόρων (SMEInst-11 topic): 8,5 εκατ. ευρώ

Επιπλέον, τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα για όλα τα έργα της Φάσης 2 θα αποτελούν, πλέον, τον κανόνα, μία πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιτάχυνσης της καινοτομίας, της συνεργασίας, της βελτίωσης της διαφάνειας και της αποφυγής επανάληψης προσπαθειών.

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές και όσον αφορά στα θέματα των προσκλήσεων για το SME Instrument, όπως:

 • Στην Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία: για τις τεχνολογίες κυττάρων η Φάση 1 θα είναι κλειστή για το 2017, ενώ θα συνεχιστούν τα έργα που είναι σε ισχύ από το 2016 για τη Φάση 1 και τα έργα της Φάσης 2 από το 2016 και για το 2017. Επιπλέον, τα έργα αυτής της θεματικής περιοχής θα έχουν διάρκεια έως και 36 μήνες αντί για τη συνηθισμένη διάρκεια των 12-14 μηνών που ισχύει για άλλες θεματικές περιοχές.
 • Στην πρόσκληση για τη Γαλάζια ανάπτυξη θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε έργα σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου των απορριμάτων στη θάλασσα.
 • Στην πρόσκληση για την Ασφάλεια (SMEInst-13 topic), από τον Ιανουάριο 2017, στις δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων καλούνται να λάβουν υπόψη τους τους στόχους της σχετικής Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα και της σχετικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Η ΕΕ διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για 15 καινοτόμα projects με χρηματοδότηση 32 εκ. ευρώ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει 15 συνολικά projects με € 32.000.000 για να φέρει καινοτόμες ιδέες στην αγορά γρηγορότερα . Τα 15  αυτά έργα,  στα οποία συμμετέχουν 70 εταίροι από 19 χώρες (και ελληνικές συμμετοχές),  θα λάβει έκαστο περίπου € 2.000.000 υπό τον πέμπτο γύρο του «Fast Track to Innovation (FTI) scheme». Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και   και «τρέχει» υπό  το πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020. 

Ο πέμπτος γύρος του συστήματος προσέλκυσε συνολικά 280 προτάσεις έργων , με τη συμμετοχή 1194 συμμετεχόντων (cut-off date of 1 June 2016). Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την έναρξη του προγράμματος ανέρχεται σε 1446 , εκ των οποίων 77 έχουν επιλεγεί για να λάβουν περίπου 166.500.000 € χρηματοδότηση. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στο έργο ( 44 % για αυτό το cut- off ) είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ( ΜΜΕ ) . 

Η επόμενη cut - off - είναι στις 25 Οκτωβρίου 2016 - και είναι η τελευταία του πιλοτικού προγράμματος FTI scheme

Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΕ.

Διεθνοποίηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ: Case Studies, υποδειγματικές πρακτικές υποστήριξης και συνέπειες πολιτικών

Η δημοσίευση διαθέτει δώδεκα μελέτες περιπτώσεων καινοτόμων ΜΜΕ με διορατική διεθνή δραστηριότητα και μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) των ευρωπαϊκών μέτρων πολιτικής και των υποδομών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τέτοια διεθνοποίηση. Είναι η πρώτη επίσημη ευρωπαική μελέτη που διερευνά ρητά και αποκλειστικά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μελέτη εντόπισε τέσσερις κύριες προκλήσεις για την διεθνοποίηση της καινοτομίας: αναγκαιότητα παραμονής στην κορυφή της διεθνούς τεχνολογίας και γνώσης, ίδρυση επαφών με ξένες χώρες, ενασχόληση με ξένους πολιτισμούς & κουλτούρα και επαφές με την κυβερνητικές πολιτικές και τη νομοθεσία, ειδικότερα. Ειδικά μέτρα σε εθνικά και ευρωπαικό επίπεδο θα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΕ.

Εργαλεία Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων έργων του FP7 & του Προγράμματος "Horizon 2020"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία μιας νέας υποστηρικτικής υπηρεσίας για έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά.

Η πιλοτική πρωτοβουλία "Common Exploitation Booster" προσφέρει τέσσερις τύπους υπηρεσιών για έργα και αποτελέσματα σε διάφορα επίπεδα / στάδια ωριμότητάς τους:

Οι υπηρεσίες προσφέρονται από εξωτερικούς συμβούλους μέσω συμφωνίας εμπιστευτικότητας και το κόστος μπορεί να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

Access City Award 2016 - Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για πιο προσβάσιμες πόλεις στην ΕΕ 

Αποτέλεσμα εικόνας για Access City Award 2016Το πρόγραμμα Access City Award ξεκίνησε το 2010 με στόχο την προώθηση της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον για τον αυξανόμενο πληθυσμό των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Έκτοτε, κάθε χρόνο συμμετέχουν στον διαγωνισμό πόλεις από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες επιδεικνύουν πάθος και δέσμευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τους πολίτες και τους επισκέπτες τους. Το φετινό βραβείο έφερε στο προσκήνιο άλλη μια εξαιρετική σειρά πρωτοβουλιών από διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τον υψηλό βαθμό δέσμευσης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Τη φετινή χρονιά προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες «ειδικής μνείας»: η πρώτη, με τίτλο «έξυπνη πόλη», αναγνωρίζει την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Η δεύτερη, με τίτλο «πρόσβαση στην εργασία», επιβραβεύει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πόλεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία και καθιστούν προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία την ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Αυτήν τη χρονιά, η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει μία ακόμη ειδική μνεία σε μια πόλη της ΕΕ για τις προσπάθειές της και τη διαρκή δέσμευσή της για τη βελτίωση της προσβασιμότητα. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε ICT (ΤΠΕ) 

Αποτέλεσμα εικόνας για Mapping EU investments in ICT - description of an online tool and initial observationsΟι Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σημαντική κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής. Είναι επίσης ένας από τους βασικούς θεματικούς στόχους (TOs) στην ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Για να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα των προγραμματισμένων επενδύσεων ΤΠΕ, η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG CONNECT) και του Ινστιτούτου του ΚΚΕρ για Τεχνολογικών Προοπτικών (JRC-IPTS) έχουν αναπτύξει ένα on-line εργαλείο για να εμφανίσετε τα δεδομένα των επενδύσεων ΤΠΕ  που έχουν προγραμματιστεί  σε περιφερειακή βάση. Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει τους υπαλλήλους της ΕΚ, των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών υπευθύνων που ασχολούνται με θέματα ΤΠΕ, καθώς και οι δικαιούχοι των ESIF, να καταλάβουμε τι είδους δραστηριότητες ΤΠΕ σχεδιάζονται στην Ευρώπη.

Λαμβάνοντας τις μετριοπαθείς εκτιμήσεις, κράτη μέλη της ΕΕ που σχεδιάζουν, μακράν, τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ΤΠΕ, σε απόλυτους όρους, είναι Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία. τις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες επενδύσεις είναι Καμπανία (IT), Sicilia (IT), Ανδαλουσία (ES), Slaskie (PL) και της Απουλίας (IT). Για παράδειγμα, η περιοχή της Καμπανίας σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα ΕΔΕΤ στον τομέα των ΤΠΕ από ολόκληρη τη Γερμανία. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ (6,9 δισεκατομμύρια ευρώ), e-Inclusion και ψηφιακών δεξιοτήτων (3,9 δισεκατομμύρια ευρώ), ε-κυβέρνηση (3,4 δισεκατομμύρια ευρώ), και έξυπνες πόλεις και έξυπνα δίκτυα (3,1 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αναλυτικά  εδώ.

Το ΕΚΕΤΑ στους 16 φιναλίστ του Innovation Radar

Αποτέλεσμα εικόνας για Innovation Radar Prize 2016Στους 16 φιναλίστ του Innovation Radar πέρασε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην κατηγορία ΤΠΕ για την Κοινωνία. Το ΕΚΕΤΑ ήταν υποψήφιο με ακόμη 39 ακόμη ιδρύματα στο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάδειξη της καλύτερης καινοτομικής ιδέας από έργα ICT που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού, η οποία συγκέντρωσε 28.000 ψήφους και οποία ανέδειξε και τους 16 φιναλίστ πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο. Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ιδέα. Οι 16 φιναλίστ που επιλέχθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν pitching της ιδέας τους στον τελικό του Innovation Radar. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στη Μπρατισλάβα.

Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για ένα νικητή σε καθεμία από τις 4 κατηγορίες: Βιομηχανική & Καταλυτική Τεχνολογία (Industrial & Enabling Tech), Άριστη Επιστήμη (Excellent Science), ΤΠΕ για την Κοινωνία (ICT for Society) και Ορίζοντας 2020 Καινοτόμος ΤΠΕ (Horizon 2020 ICT Innovator).  Ένας από αυτούς θα λάβει το γενικό βραβείο του Innovation Radar για το 2016. Ο γενικός νικητής θα παρουσιάσει την ιδέα του σε ένα πρόγραμμα του Euronews.

Εκτός του ΕΚΕΤΑ, οι υπόλοιποι φιναλίστ είναι:

 • Στην κατηγορία Βιομηχανικής & Καταλυτικής Τεχνολογίας: APIS, Institute for Artificial Intelligence, Ontotext και University of Le Mans.
 • Στην κατηγορία Άριστης Επιστήμης: Cybertonica, Fraunhofer ITWM, Intrinsic ID, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.
 • Στην κατηγορία ΤΠΕ για την Κοινωνία: Marlo AS, mHealth Technologies, Net7 SRL
 • Στην κατηγορία Ορίζοντας 2020 Καινοτόμος ΤΠΕ: Brainstorm, IHP, Realeyes, SECO

Περισσότερες πληροφορίες: 

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δελτία ενημέρωσης

Περιοχή μελών - Εγγραφή στο Newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε στο newsletter

Παρακαλώ περιμένετε...