Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009 11:44

Δράσεις ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

ANKO

Enterprise Europe Network

Αγροτική Ανάπτυξη - Γεωργία


Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχρηματοδοτεί δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για «Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κ.Γ.Π» με στόχο, κυρίως:

  • να βελτιωθεί, αφενός, η κατανόηση και, αφετέρου, η εφαρμογή και η ανάπτυξη της πολιτικής αυτής,
  • να προωθηθεί το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να το κατανοήσουν,
  • να ενημερωθούν οι γεωργοί και όλοι όσοι αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές,
  • να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό σχετικά με τα θέματα και τους στόχους της πολιτικής αυτής.

Νομική Βάση:

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί  δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής.
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2208/2002 της 12ης Δεκεμβρίου 2002 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2004 της 20ης Οκτωβρίου 2004, θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου.
  • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2007/C238/08 όπου καθορίζονται τα μέτρα προτεραιότητας και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για το 2008.

Η ANKO, σε συνεργασία με τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό WEST υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού και ειδικότερα των κατοίκων της υπαίθρου, σχετικά με τη Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Γ.Π.) με θέμα:

 New_Cap

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Το πρόγραμμα δημοσιότητας περιλαμβάνει τη διοργάνωση και προβολή τηλεοπτικών εκπομπών, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στους άμεσα εμπλεκόμενους, που είναι γενικότερα οι κάτοικοι της υπαίθρου και κυρίως οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.

Τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών θα αφορούν σ' όλες τις πτυχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα κρίσιμα θέματα που προκύπτουν. Οι ενημερωτικές συζητήσεις θα επικεντρωθούν επιπρόσθετα και σε ζητήματα / ερωτήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή και έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, την αγροτική ανάπτυξη και γενικότερα την ανάπτυξη των Νομών. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος θα δείτε εδώ.

Τηλεοπτικές Εκπομπές

 Ημερομηνία

 Τόπος

 Θέμα

 Υλικό

26/09/2008 Σέρβια (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)


Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών Εξαιτίας των Επιπτώσεων από την Εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ.

 09/10/2008

Δ.Δ. Μυρσίνας (Αίθουσα δεξιώσεων «ΔΕΙΛΙΝΑ»)

Επιπτώσεις μετά την εφαρμογή της Νέας Κ.Γ.Π. στη παραγωγή αγροτικών προιόντων και στην απασχόληση.

 23/10/2008 Κούλα Πρεσπών (Ναυτικός Όμιλος)  

Αειφόρος Ανάπτυξη για την προστασία του περιβάλλοντος.

 30/10/2008 Δήμος Άργους Ορεστικού (Αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου)  

Εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Νέας Κ.Γ.Π.

 19/11/2008 Δήμος Μουρικίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) Η καινοτομία στον αγροτικό χώρο.
 02/12/2008 Δήμος Αμυνταίου (αίθουσα συνεδριάσεων  Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου) Αμπέλι - οίνος, παράδοση και μέλλον.
 18/12/2008 Δήμος Βιτσίου (αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Τοιχιού)

Παρόν και Μέλλον του κλάδου των Οπωροκηπευτικών στη Δυτική Μακεδονία.

 15/01/2009 Δήμος Θεόδωρου Ζιάκα - Δ. Δ. 
Μαυραναίων
(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
Βιολογική γεωργία, πραγματικότητα και προοπτικές στα πλαίσια της Κ.Γ.Π.
 22/01/2009 Δήμος Κάτω Κλεινών - Δ. Δ. 
Κάτω Κλεινών
(αίθουσα γυμνασίου)
Το μέλλον της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα πλαίσια της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
 05/02/2009 Δήμος Νεστορίου (Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και διαχείριση φυσικών πόρων στα πλαίσια της αειφορίας σύμφωνα με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 12/02/2009 Δήμος Ασκίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
 07/03/2009  Δήμο Δεσκάτης Προτεραιότητες της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, Επιπτώσεις μετά την εφαρμογή της στην Ελλάδα  

Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Έργα"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 14:08

Παρακαλώ περιμένετε...